Privacyverklaring & Cookies Winbiotic B.V.

25 mei 2018

Uw privacy is voor Winbiotic B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website van Winbiotic.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Afhandelen aanvraag Startpakket

Wanneer u bij ons een Startpakket aanvraagt, gebruiken wij uw persoonsgegevens en die van uw cliënt om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen de persoonsgegevens van uw cliënt aan onze bezorgdienst geven om de bestelling te laten bezorgen.

Voor de aanvraag van een Startpakket gebruiken wij de naw-gegevens van degene voor wie het pakket wordt aangevraagd, de naam van het product en daarnaast uw naw-gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming die u kenbaar maakt door een vinkje te plaatsen bij de aanvraag. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Indien nodig gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen.

Uw website-account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam (= uw e-mailadres) kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie, zodat u uw gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. Indien u uw gegevens wilt aanpassen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar service@winbiotic.nl. Als u uw account wilt opheffen, dan kan dit via de link Opheffen Account in de footer van de website.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, te weten MailChimp en de bouwer van de websites.

Van deze bedrijven is MailChimp gevestigd buiten de EU.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde bedrijven, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Winbiotic B.V.
tt. Vasumweg 221
1033 SJ Amsterdam