winclove medici

Consument


Disclaimer


Gebruik van de website
 
U mag de inhoud van de website op generlei wijze kopiëren, heruitgeven, downloaden, plaatsen, uitzenden, verzenden, publiek toegankelijk maken, of anderszins gebruiken, behalve voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt er tevens mee in om niets van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of hier een afgeleide bewerking van te maken, behalve voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor al het andere gebruik van de inhoud van de website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van WINCLOVE nodig.
 
U stemt ermee in om de website uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk pleegt op, de rechten van WINCLOVE of enige derde of gebruiker. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de website, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan WINCLOVE of aan enige derde of gebruiker.
 
Vrijwaringclausule
 
U gebruikt de informatie en gegevens op de website voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. WINCLOVE geeft generlei garanties of toezeggingen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend (voor zover wettelijk toegestaan), betreffende de informatie, gegevens of materialen op de website, inclusief de stilzwijgende garanties voor voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, geen overtreding of inbreuk, verenigbaarheid, veiligheid en nauwkeurigheid.
 
De inhoud van de websites is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie en gegevens op de websites worden gegeven op basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Deze zijn niet opgesteld voor specifieke persoonlijke vereisten en u bent als enige verantwoordelijk om, voordat u deze informatie op enigerlei wijze gebruikt, u ervan te overtuigen dat deze geschikt is voor uw doeleinden. Voordat u enige beslissing neemt op basis van enige informatie op de website, raden wij u ten sterkste aan om andere onafhankelijke informatiebronnen te raadplegen om uw beslissing op te baseren.
 
Hoewel wij de inhoud van de websites zorgvuldig reviseren, geeft WINCLOVE geen garanties, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en op de website geplaatste documenten.
 
WINCLOVE verwijst op de website ook naar sites van derden. Deze links worden opgesteld in samenwerking met de betreffende sites toen WINCLOVE van mening was dat dit passend was, gezien de inhoud en de diensten die deze sites geven. WINCLOVE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites of voor het gebruik door andere gebruikers, en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn aan de Websites.


consument pop